Ustawa o umowach kontraktacyjnych - projekt obywatelski
    Umowy kontraktacyjne to temat budzący wiele emocji, który poruszany jest niemal przy każdej okazji i na każdym spotkaniu sadowniczym. Jedni chcą stabilizacji i wdrożenia ich w życie, inni absolutnie chcą wolnego i niezależnego handlu. Jednak wszyscy są przekonani co do jednego – rynek handlu owocami należy ustabilizować. Temu właśnie w założeniach projektu ustawy mają służyć umowy kontraktacyjne.
Związek Sadowników RP wspólnie z innymi organizacjami branżowymi takimi jak: Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek, Krajowe Stowarzyszenie Producentów Wiśni, Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii „Aronia Polska” i Solidarność RI wypracował w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o umowach kontraktacyjnych. W trakcie dwuletnich prac nie został on niestety skierowany do procedowanie w Sejmie.
W związku z tym pojawił się pomysł, aby skorzystać z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, na mocy której grupa co najmniej 100 tys. obywateli skieruje projekt ustawy pod obrady Parlamentu.  29 lipca br. odbyło się spotkanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w takcie którego Pełnomocnikiem Komitetu został wybrany Witold Piekarniak, a jego zastępcą Krzysztof Proć. Aktualnie zbieramy podpisy osób, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy pt. Ustawa o umowach kontraktacyjnych w rolnictwie. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z materiałami i wsparciem naszej inicjatywy, a także pomocą w zbieraniu podpisów.


Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia, które zawiera projekt ustawy:
► Obrót produktami rolniczymi będzie odbywał się wyłącznie na podstawie umów.
► Dotyczy to zarówno sprzedających (producentów rolnych) jak i odbiorców ich produktów, w tym przetwórców.
► W drodze Rozporządzenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustali minimalną cenę referencyjną na każdy produkt skierowany do obrotu w danym sezonie.
► Obrót produktami poniżej minimalnej ceny referencyjnej będzie zabroniony.
► Zakup i sprzedaż produktów poniżej minimalnej ceny referencyjnej będzie obarczony karami przewidzianymi w ustawie.
► Umowy kontraktacyjne będą obowiązkowe dla producentów (rolników, sadowników) oraz odbiorców.


Zapraszamy do kontaktu i wparcia naszej inicjatywy mającej na celu uregulowanie rynku owoców:
- Witold Piekarniak – Przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - 509 857 302
- Krzysztof Proć – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – 533 589 589


Pliki do pobrania:
    1. Instrukcja zbierania podpisów.
    2. Druk karty do zbierania podpisów.
    3. Wzór prawidłowo wypełnionej karty.
    4. Projekt ustawy o umowach kontraktacyjnych.
    5. Uzasadnienie do projektu ustawy o umowach kontraktacyjnych.

Informator

Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama